0
วิธีการสั่งซื้อ
 
1. ดำเนินการซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ ต้องทำการสมัครสมาชิกก่อน และเข้าระบบเพื่อทำการเลือกซื้อสินค้า (ตัวอย่างตามภาพ)

2.
 เข้าเมนู สินค้า เพื่อทำการเลือกสินค้าที่ต้องการ 
3. เลือกสินค้าที่ต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่ม Add to cart


 


4. เลือกจำนวนที่ต้องการซื้อสินค้า โดยเพิ่ม / ลบ ได้จากเครื่องหมาย - และ +
5. เมื่อกำหนดจำนวนที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่ม Add to cart
6. เมื่อทำการซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ต้องการชำระค่าสินค้า หรือตรวจสอบสินค้าในตะกร้า ให้กดที่ปุ่ม ตะกร้าสินค้า
 

 
 

7. หน้าตะกร้าสินค้า จะแสดงข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด จำนวนสินค้าที่ซื้อ (สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวน และกดที่ปุ่ม - และ + เพื่อทำการอัพเดทจำนวนสินค้า) และสามารถ เลือกซื้อสินค้า ต่อหรือไปสู่ ขั้นตอนการชำระเงิน

ระบบจะคำนวนค่าจัดส่ง ราคารวมทั้งหมดอัตโนมัติ เมื่อท่านเลือกประเทศ และการจัดส่งสินค้า ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ Kerry หรือ นิ่มเอ็กซ์เพรส หากตรวจสอบการสั่งซื้อครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ ขั้นตอนการชำระเงิน เพื่อดำเนินการต่อ (ตัวอย่างตามภาพ)

 8. หน้าสรุปการสั่งซื้อ จะให้เลือกช่องทางการชำระเงินของท่าน

ชำระผ่านทางการโอนเงิน​
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารกรุงไทย

9. หน้าสรุปการสั่งซื้อ ระบบจะแสดงรายละเอียดการจัดส่ง – ที่อยู่ผู้รับสินค้า (สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือข้อมูลต่างๆ ได้ ) 
10. เมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่ม สิ้นสุดการสั่งซื้อ