0
ถุงเย็น (LDPE)
ถุงเย็น (LDPE)     ถุงเย็น (LDPE) หนา .10 - .13 mm

ถุงเย็น (LDPE) หนา .10 - .13 mm

เหมาะสำหรับ
บรรจุของมีคมและสามารถเข้าห้องแช่แข็งได้
ขนาดสินค้า
สถานะ
จำนวนบรรจุ
ราคา
จำนวนที่ต้องการ