0
ถุงร้อน (PP)
ถุงพลาสติกชนิด PP (Polypropylene) หรือ ถุงร้อน มีคุณสมบัติทนความร้อนได้ถึง 90 องศาเซลเซียส
มีความใส สามารถมองเห็นสินค้าที่บรรจุด้านในได้