0
ถุงหูหิ้ว
ถุงหูหิ้ว     ถุงหูหิ้ว (HDPE) เกรด B (หนา) เนื้อรีไซเคิล

ถุงหูหิ้ว (HDPE) เกรด B (หนา) เนื้อรีไซเคิล

เหมาะสำหรับ
บรรจุของทั่วไป
ขนาดสินค้า
สถานะ
จำนวนบรรจุ
ราคา
จำนวนที่ต้องการ